10 / 07 / 2020

παραμύθια

Πώς ωφελούνται τα παιδιά από τα παραμύθια

Tα παραμύθια δεν προσφέρουν μόνο ψυχαγωγία στα παιδιά, αλλά τα ωφελούν σε πολύ πιο ουσιώδεις τομείς. Δείτε τα κυριότερα οφέλη που αποκομίζουν από αυτά:

Καλλιεργείται η φαντασία τους. Ακούνε όλες αυτές τις ιστορίες που τους διαβάζετε, εντυπωσιάζονται και προσπαθούν να κάνουν εικόνα όσων περιγράφετε. Αυτό μόνο με τη βοήθεια της φαντασίας είναι εφικτό...

Ταυτίζονται με τους ήρωες, οι οποίοι λειτουργούν ως πρότυπα προς μίμηση για τα παιδιά. Όχι βέβαια για τις υπερ-δυνάμεις που μπορεί να διαθέτουν, αλλά για τις πιο γήινες ικανότητές τους.